Formulari de subscripció al setmanari

Formulario de suscripción al semanario

Clicant el botó ACCEPTO, manifesta que ha llegit la nostra política de privacitat i l’avís legal i que els accepta. Trobarà el link a la nostra política de privacitat i l’avís legal al final del formulari.

Clicando el botón ACCEPTO asume haber leído nuestra política de privacidad y el aviso legal y haberlos aceptado. Encontrará el link a nuestra política de privacidad y el aviso legal inmediatamente debajo de este formulario.

Selecciona llista(es):
AVIS LEGAL
POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE AQUEST FORMULARI

Les dades recopilades per aquest formulari s’utilitzaran, únicament i exclusivament, per enviar les novetats de Carrer la Marca. En cap cas es lliuraran a terceres persones o a entitats de cap classe ni es faran servir per cap altre fi. Tampoc tenen cap tipus finalitat comercial. Tanmateix i inevitablement, la informació s’emmagatzema a les basses de dades dels proveïdors dels serveis de hosting, també als proveïdors de servei de correu electrònic. Per donar de baixa la subscripció poden escriure a carrer.la.marca@gmail.com. També poden donar-se de baixa al peu del correus informatius rebuts clicant unsubscribe. En aquest cas la cancel·lació és automàtica e immediata

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE ESTE FORMULARIO

Los datos recogidos en este formulario se utilizan única y exclusivamente para enviar las novedades de Carrer la Marca. No se comparten ni con terceras personas ni con entidades, ni tiene fin comercial alguno. Sin embargo e inevitablemente, la información se almacena en los proveedores del servicio de hosting, y también en los proveedores de servicios de correo electrónico. Para dar de baja la suscripción pueden escribir a carrer.la.marca@gmail.com. También pueden darse de baja al pie de los correos informativos recibidos clicando unsubscribe. En este caso la cancelación es automática e immediata.