Per exercir el dret de rectificació pot escriure a adecaf@gmail.com

Para ejercer el derecho de rectificación escriba a adecaf@gmail.com